Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2012

little0hug
little0hug
little0hug
Żałosne. Jak człowiek potrafi nie dawać sobie rady bez drugiego człowieka.
Reposted frommefir mefir viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Jesteś częścią mnie...
— For Teens
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Nie bój się miłości .
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
little0hug
- Chcesz żeby za rok było inaczej?
- Chcę...
- To się o to postaraj.
— rozmowy z samą sobą są najważniejsze;-)
Reposted fromane ane viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
- Czy mógłbyś znaleźć sobie kogoś innego, kogo mógłbyś torturować?
- Mógłbym. Ale wybrałem Ciebie.
— Chuck & Bliar, Blair & Chuck
Reposted fromgarazyk garazyk viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało  nas słońce.
— Davis Viscott
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Czy wiesz może, co będzie z Nami dalej?
— J.L. Wiśniewski - S@motność w sieci
Reposted frommochalena mochalena viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
4383 bdfa 390
Reposted fromnexxt nexxt viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze
Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć
— z piosenki zespołu "Maanam"
Reposted fromkonwalia konwalia viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Czasem to co przetrwa jest lepsze i silniejsze niż to co było. Jeśli dostanie szansę.
— Król Lew
Reposted fromdorot dorot viayourheartbeat yourheartbeat
little0hug
Tylko na Tobie naprawdę mi zależy
Tylko Ciebie naprawdę potrzebuję
I kiedy kiedy znikasz, kiedy Ciebie nie ma
W powietrzu czuję, czegoś mi brakuje.
— T.love - I love you
little0hug
4779 652b
little0hug
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl